Ωράριο Λειτουργίας

Διδακτική Ώρα Διάρκεια
1η Ώρα8:15 - 9:0045΄
1ο Διάλειμμα
2η Ώρα9:05 - 9:5045΄
2ο Διάλειμμα10΄
3η Ώρα10:00 -10:4545΄
3ο Διάλειμμα10΄
4η Ώρα10:55- 11:4045΄
4ο Διάλειμμα10΄
5η Ώρα11:50 - 12:3545΄
5ο Διάλειμμα
6η Ώρα12:40 -13:2545΄
6ο Διάλειμμα
7η Ώρα13:30 -14:1040΄