Υπεύθυνοι Τμημάτων 19-20

Σχολικό Έτος 2019-2020
Α1ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α2ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α3ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Β1ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β2ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β3ΣΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ1ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Γ2ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ3ΕΡΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ