Υπεύθυνοι τμημάτων 18-19

Σχολικό Έτος 2018-2019
Α1ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α2ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α3ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Β1ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
Β2ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Β3ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ1ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ2ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ3ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ