Οδηγίες στους Υποψηφίους

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ενημερωθείτε εγκαίρως για το πού βρίσκεται το σχολείο στο οποίο εξετάζεστε.
Κάντε την διαδρομή προς το εξεταστικό κέντρο, μερικές μέρες πριν, την ίδια ώρα σε μέρα καθημερινή και χρονομετρήστε την.
Εκείνη την ημέρα, αποφύγετε οδούς χωρίς εναλλακτικές διαφυγές

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας ταυτότητα και δελτίο εξεταζόμενου, στυλό, σβήστρα, νερό.
ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ (ΚΙΝΗΤΟ, κ.λ.π)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 7.30
Γίνεται έλεγχος εισερχομένων στο Ε.Κ. συνήθως από αστυνομικό .

08.00 Χτυπάει το κουδούνι.

Κάνετε προσευχή και σας ενημερώνουν για τη διαδικασία.
Από τη στιγμή αυτή και μετά δε εισέρχεται κανένας στο Ε. Κ.
Εκφωνούν τα ονόματα και τις αίθουσες στις οποίες τοποθετείστε.
Καταστάσεις με τα ονόματα και τις αίθουσες είναι τοιχοκολλημένες και μέσα στο κτίριο.

ΑΙΘΟΥΣΑ
Μέσα στην αίθουσα, παρευρίσκονται 2 επιτηρητές.

Ο υποψήφιος κάθεται σε ξεχωριστό θρανίο αλφαβητικά ανά σχολείο.

Χορηγείται το τετράδιο όπου και αναγράφετε τα ατομικά στοιχεία στα ανάλογα πλαίσια
Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την ακριβή αναγραφή των ατομικών στοιχείων, τα στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο.
Έτσι το τετράδιο καθίσταται ανώνυμο

Περιμένετε τη αποστολή θεμάτων με ηρεμία. (περίπου από 8.45 – 09.00)

ΧΡΟΝΟΣ
εξέτασης 3 ώρες
δυνατής αποχώρησης 1 ώρα (περίπου 10.30)
Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει την εξέταση, παραδίδει το τετράδιό του και αποχωρεί από την αίθουσα και το εξεταστικό κέντρο.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Μη διστάζετε να ζητήσετε οτιδήποτε από αυτά που προβλέπονται: ησυχία, ηρεμία και σεβασμό.
Μην επιτρέπετε σε κανέναν να ρίξει το ηθικό σας με σχόλια, παρατηρήσεις, μη λεκτική επικοινωνία.
Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας, μπορείτε να τα καταφέρετε.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

Ενημερωθείτε εγκαίρως για το που βρίσκεται το σχολείο στο οποίο εξετάζεστε.
Κάντε την διαδρομή προς το εξεταστικό κέντρο, μερικές μέρες πριν, την ίδια ώρα σε μέρα καθημερινή και χρονομετρήστε την.
Εκείνη την ημέρα, αποφύγετε οδούς χωρίς εναλλακτικές διαφυγές (περιφερειακούς δρόμους, κλειστούς αυτοκινητόδρομους)
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας ταυτότητα και δελτίο εξεταζόμενου, στυλό, σβήστρα, νερό.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ώρα με τις τυπικές πανελλήνιες.
Χτυπάει το κουδούνι.
Κάνετε προσευχή και σας ενημερώνουν για την διαδικασία.
Εκφωνούν τα ονόματα και τις αίθουσες στις οποίες τοποθετείστε.
Καταστάσεις με το ονόματα και τις αίθουσες είναι τοιχοκολλημένες και μέσα στο κτίριο.
Θα υπάρχουν άτομα για να σας καθοδηγήσουν να βρείτε την αίθουσα.
Είναι αυτονόητο ότι για τους προφορικά εξεταζόμενους ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και για τους τυπικά εξεταζόμενους από την στιγμή που θα προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, μέχρι και την στιγμή αποχώρησης.
ΧΡΟΝΟΣ
Ο χρόνος εξέτασης χωρίζεται σε δύο μέρη
1. Χρόνος προετοιμασίας σε αίθουσα προετοιμασίας (υποψήφιοι, επιτηρητές)
2. Χρόνος αξιολόγησης εξέτασης στην επιτροπή, σε διαφορετική αίθουσα (υποψήφιος,εξεταστές 3, γραμματέας)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στα ανάλογα πλαίσια (αν αδυνατούν από μόνοι τους, οι επιτηρητές μπορούν να τους βοηθήσουν)
Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την ακριβή αναγραφή των ατομικών στοιχείων, τα στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο.
Έτσι το τετράδιο καθίσταται ανώνυμο
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Ειδικά ως προς την προφορική εξέταση των προφορικά εξεταζόμενων, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στην συνολική διάρκεια εξέτασης περιλαμβάνεται:
α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ώρες, όπως σε όλους τους υποψηφίους πανελληνίων εξετάσεων. Μετά την παρέλευση του τρίωρου, οι υποψήφιοι κλείνουν τα τετράδιά τους και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή.
Στον χρόνο αυτό, ο υποψήφιος, διαβάζει τα θέματα ή μπορεί να ζητήσει να του τα διαβάσουν, σκέφτεται και σημειώνει στο τετράδιο ότι νομίζει ό,τι μπορεί να του χρειαστεί. Το τετράδιο μπορεί να το έχει μπροστά του και να το συμβουλεύεται κατά την διάρκεια εξέτασης από την επιτροπή.
Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, το δηλώνει εγγράφως στο τετράδιό του
(το σημειώνει στο πρώτο φύλλο του τετραδίου, δηλαδή γράφει, «επιθυμώ να εξεταστώ γραπτά στο θέμα 2.1» και αυτό το θέμα βαθμολογείται γραπτά) και εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής. Η δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές
β) μετά την παρέλευση κατ΄ελάχιστο 1 ώρας ή κατά μέγιστο 3 ωρών, ο υποψήφιος, δηλώνει ότι είναι έτοιμος να περάσει στην επιτροπή.
Τότε οδηγείται στην αντίστοιχη αίθουσα επιτροπής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 1 έτοιμοι υποψήφιοι, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν στην αίθουσα προετοιμασίας με σειρά που καταγράφεται από τους επιτηρητές.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μέσα στην αίθουσα επιτροπής, παρευρίσκονται 3 εξεταστές και 1 γραμματέας.
Ο υποψήφιος κάθεται σε ξεχωριστό θρανίο απέναντί τους και έχει μπροστά του, το τετράδιο σημειώσεων.
Σημειώσεις μπορούν να κρατούν και οι εξεταστές προκειμένου να μπορούν μετά να βαθμολογήσουν.
Εάν ο εξεταζόμενος θελήσει να του αναγνωστούν τα θέματα ή κάποια ερώτηση, μπορεί να το ζητήσει.
Μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις με όποια σειρά θέλει.
Μπορεί ακόμη να διαβάσει από το τετράδιο σημειώσεων τις απαντήσεις που έχει σημειώσει.
Εάν ο εξεταζόμενος μέσα στην αίθουσα της επιτροπής , νοιώσει δυσφορία, μπλοκάρισμα, ανάγκη για επιπλέον σκέψη στο πρόχειρο, τότε μπορεί να ζητήσει να επιστρέψει στην αίθουσα προετοιμασίας (εφόσον δεν έχει παρέλθει το τρίωρο).
Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει την εξέταση, παραδίδει το τετράδιό του στον πρόεδρο ή στον γραμματέα της επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το εξεταστικό κέντρο.
Μετά ο γραμματέας παραδίδει το τετράδιο στον 1ο βαθμολογητή, ο οποίος σημειώνει την αναλυτική βαθμολογία του και υπογράφει
Ο γραμματέας καλύπτει την βαθμολογία και παραδίδει το γραπτό στον 2ο βαθμολογητή, ο οποίος κάνει το ίδιο.
Ο γραμματέας αποκαλύπτει τους δύο βαθμούς και εάν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτει ξανά τους βαθμούς και παραδίδει το τετράδιο στον 3ο βαθμολογητή.
Η βαθμολογία, καταχωρείται από τον γραμματέα σε ειδικό λογισμικό.
Επισημαίνεται ότι οι εξεταστές καταστρέφουν ο κάθε ένας χωριστά τις σημειώσεις του, δεν συζητούν μεταξύ τους, δεν επιτρέπεται να έχουν γνώση των σημειώσεων και των βαθμολογιών των άλλων.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Μην διστάζετε να ζητήσετε οτιδήποτε από αυτά που προβλέπονται: ανάγνωση, χρόνο, διακοπή, ηρεμία, σεβασμό.
Μην επιτρέπετε σε κανέναν να ρίξει το ηθικό σας με σχόλια, παρατηρήσεις, μη λεκτική επικοινωνία.
Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας, μπορείτε να τα καταφέρετε.