Νομοθεσία/Εγκύκλιοι

>>Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ και της  Β΄ τάξης  του Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2016-2017 καθορίζεται με το νόμο 4186/2013 ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013
>>Το ωρολόγιο πρόγραμμα   της  Γ΄ τάξης  του Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2016-2017 καθορίζεται από το ΝΟΜΟ 4327/2015 ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015

>>Ο νόμος για το κάπνισμα