Οικονομικές Προσφορές Εκδρομών

Σχολικό έτος  2017- 2018

> Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της Α και Β΄Λυκείου στην Κρήτη  Περισσότερα..

> Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της Γ΄Λυκείου στην Βόρεια Ιταλία. Δείτε το Πρακτικό

Σχολικό έτος 2016-2017

Εκδρομή Α’ τάξης στην Θεσσαλονίκη 31/3/2017 – 3/4/2017

Οικονομική προσφορά 1

Οικονομική προσφορά 2

Οικονομική προσφορά 3

Οικονομική προσφορά 4

Εκδρομή Β’ τάξης στην Κρήτη 31/3/2017 – 4/4/2017

Οικονομική προσφορά 1

Οικονομική προσφορά 2

Οικονομική προσφορά 3

Οικονομική προσφορά 4

Οικονομική προσφορά 5